Ostatnio dodane:

Linki:

uhkc logo

 

peremyszl logo

 

wroclaw logo

 

seminar logo

 

logo dyven svit

 

kul

 

katechetyka

 

Bazylianie

Sprawozdanie z ośrodków

Sprawozdanie z prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w ośrodkach Sarepty

Ze środków uzyskanych od darczyńców Sarepta wykonała w 2013 r. kilka inwestycji, a także szereg prac modernizacyjno-remontowych. Poniżej przedstawiamy listę podjętych działań i przybliżoną wartość prac (w tym – wartość pracy wolonariuszy, którzy nie pobierali za to wynagrodzenia).

Nowica

W ramach przygotowań do turnusów 2013 r. w ośrodku w Nowicy wykonano następujące działania:

Stodoła w Rozdzielu (Beskid Wyspowy) przed przeniesiem-   Zbudowano drewnianą stodołę, która służy jako sala spotkań, zabaw (aula). Łączna wartość prac wyniosła ok. 16 000 zł . Stodoła została podarowana Sarepcie przez Iwonę i Tadeusza Kuzdro, przewieziona z miejscowości Rozdziele w Beskidzie Wyspowym (powiat bocheński).

W Nowicy została zrekonstruowana i rozbudowana.

- Doposażono kuchnię w brakujący sprzęt, zgodnie z wcześniejszym projektem (zlewy, okapy, oświetlenie), w wyniku czego kuchnia spełnia wszystkie wymogi sanitarne właściwe dla obiektu tego rodzaju i przeszła odpowiednie odbiory przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Sanepid). Całkowita wartość praz związanych z modernizacją kuchni – ok. 10 000 zł.

- Zainstalowano system ochrony przeciwpożarowej oparty na czujnikach dymu, zakupiono gaśnice, wyznaczono drogi pożarowe, przygotowano instrukcję ochrony przeciwpożarowej, 13 Nowica System 01dzięki czemu cały obiekt uzyskał pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przystosowania do wypoczynku dzieci i młodzieży. Całkowita wartość inwestycji - ok. 22 000 zł.

       - Uzupełniono brakującą dokumentację budowlaną.

     Ośrodek w Nowicy przed wakacjami 2013 r. przeszedł pozytywnie kontrolę Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

       Łączna wartość prac związanych z przygotowaniem ośrodka w Nowicy do sezonu wakacjyjnego 2013 r. wyniosła ok. 50 000 zł.

Komańcza

W ośrodku w Komańczy w 2013 r. miały miejsce:

- Formalny odbiór budowlany tzw. małego domu i nadanie numeru 174.
- Remontu wschodmniej części dachu w małym domu (wymiana pokrycia)
- wartość prac ok. 6 000 zł. 13 Komancza Dach 0213 Komancza Dach 01

- Remont kominów w dużym domu i powiększenie kabin WC – łączna wartość prac ok. 2 000 zł.- Doposażenie ośrodka w 10 kompletów kołder i pościeli – wartość ok. 1 000 zł (od anonimowych darczyńców).

Łączna wartość prac przeprowadzonych w ośrodku w Komańczy w 2013 r. wyniosła ok. 9 000 zł.

 

Sarepta - podziel się!

14 PodzielSie Obrazek PL

Sarepta logo